Vill du bli medlem i Lions på Gotland?

Vi behöver få fler medlemmar som med ideella insatser kan samla in medel i syfte att hjälpa och stödja behövande både lokalt, nationellt och internationellt.
We serve = Lions hjälper!

Kontakta då medlemsansvarig i respektive klubb.

 

                  LC Visby                Bo Karlström               070 4387033

                  LC Slite                Dick Magnusson 070 3287094

                  LC Ljugarn          Jan-Erik Rosengren    070 5905259

Du får då en inbjudan att delta på ett klubbmöte för att träffa medlemmarna i klubben och skaffa dig en uppfattning om vår verksamhet.